ERA P VIEW

Offerte aanvragen Meer informatie

Radiografische multifunctionele zender met
intuïtieve grafische interface
,
LCD-kleurenscherm (2,2’’), navigatie met Joypad met 5 toetsen.
Voor het beheer van maximaal 99 apparaten afzonderlijk
of in groepen (van 20 zones, groepen of scenario's)
Voorzien van klok en datumregister om tijdcommando's
te configureren.

Geëvolueerde programmering voor de vakman!
De installateur heeft toegang tot de programmering
van zenders en ontvangers en wijzigt en creëert commandotypes
en -instellingen.
Hij heeft rechtstreeks toegang vanaf de eerste inschakeling,
bij het inbrengen van de batterijen, of vanaf de volgende
inschakelingen, via de toetsen op de achterkant van de zender.

Gebruiksgemak voor elke behoefte:
2 gebruiksmogelijkheden op eenvoudige of geavanceerde wijze.

Geavanceerde gebruiker
Kan de zenderinstellingen en de labels van de apparaten wijzigen
en kan zones, groepen en scenario's creëren, timen, wijzigen en
aansturen. Bovendien kan hij de toegang tot het geavanceerde
menu beperken door middel van een numeriek wachtwoord.

Eindgebruiker
Stuurt op eenvoudige en rechtstreekse wijze een beperkt aantal
apparaten aan, die vooraf geautoriseerd zijn door de geavanceerde
gebruiker.
Kan het dashboard raadplegen en de tijdschakelingen
onderbreken.

Praktisch en functioneel.
Era P View treedt na enkele seconden inactiviteit in standby
om het verbruik van de batterijen te beperken. Het apparaat
wordt automatisch geactiveerd wanneer het uit zijn wandsteun
wordt genomen, verplaatst wordt of bij bediening van een toets,
dankzij de ingebouwde sensoren.

USB-aansluiting:
voor het opladen van de batterijen
(indien van het oplaadbare type).
Voorzien van praktische magnetische steun voor bevestiging
op de wand.

Uitvoering

ERA P VIEW
RADIOGRAFISCHE MULTIFUNCTIONELE ZENDER MET
INTUÏTIEVE GRAFISCHE INTERFACE,VOOR HET BEHEER
VAN MAXIMAAL 99 APPARATEN AFZONDERLIJK OF IN GROEPEN